Luxora Fastigheter har presenterat sin vision för Luxor Center. Visionen innehåller alltifrån sportcenter och handel till upplevelser och bostäder. Redan under våren
2017 påbörjas arbetet med att förverkliga visionen som innebär investeringar i storleksordningen 100 miljoner kronor.

I samband med presskonferensen den 18 november 2016 undertecknades en avsiktsförklaring mellan Luxora Fastigheter och Motala kommun. Avsiktsförklaringen
innebär att båda parter kommer göra allt för att förverkliga den vision som den nya fastighetsägaren Luxora har för den klassiska fastigheten. Idag har fastigheten 45 000 kvadratmeter vakanser.

Visionen innehåller en mängd olika verksamheter där sportcentret är en betydande satsning. Inriktningen handlar om utrymme för bowling, innebandy, fotboll, friskvård samt den snabbväxande racketsporten padel. I tillägg till sportcentret planeras utrymme för ett upplevelsecenter med till exempel lekland för både barn och vuxna. Planerna omfattar också fortsatt satsning på livsmedel, företagshotell,
self storage, café samt ett kompletterande vandrarhem för verksamheterna.

En annan tanke är att utveckla en solenergipark som skulle passa det stora taket på fastigheten. Även en mässhall finns med i visionsskissen.

Luxora Fastigheter ser också utrymme för bostäder. Bedömningen är att ungefär ett 100-tal lägenheter skulle kunna bli verklighet i området.

– Det är ett unikt och fantastiskt läge, finns inget bättre, och vi ser stora möjligheter. Vi vill göra det här rejält och vill igång snabbt. Det kommer bli en plats för Motalaborna såklart, men det handlar också om att locka folk från hela Östergötland att åka hit. Här ska allt samlas på samma ställe, förklarar Roy Karlsson från Luxor Center.

Arbetet startar våren 2017

Just nu inventeras marknaden för att hitta inspiration i andra liknande satsningar.

– När detaljerna för hur vi kan och får göra på och i fastigheten är klara så kommer vi, tillsammans med Tillväxt Motala och Motala kommun, att lägga allt krut på att hitta företag att samverka med, lovar Roy Karlsson, som är övertygad om att intresset kommer vara stort.

Redan till våren startar renoveringen av fastigheten. Bland annat kommer delar av den få ny färg.

– Vi vill skapa en vacker entré till Motala och genom att färga husen får de mer karaktär, vi tänker oss att använda sjöstadsblått, berättar ägarna.

Området kräver en detaljplaneändring som Motala kommun nu kommer påbörja.

– Det här passar Motala så bra och kan bli ett riktig lyft. Det är viktigt att vi från kommunen finns med och vi vill nu prioritera dessa detaljplaner så att vi kan vara med och förverkliga Luxoras vision, konstaterar Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande i Motala.

Motalas näringslivsbolag Tillväxt Motala AB har funnits med under hela processen och ser fram emot fortsättningen.

– Vi är oerhört glada för att man ser så positivt på en sådan stor investering i Motala. Det här kommer att bli ett landmärke och ett starkt tillskott för besöksnäringen. Vi kommer att göra vårt yttersta för att stödja den fortsatta processen, lovar Joakim Ljungqvist, vd på Tillväxt Motala AB.

Pressmeddelande i PDF-format