Här kan det skapas 300 nya jobb

I samband med en presskonferens den 18 november i fjol undertecknades en avsiktsförklaring mellan bolaget Luxora Fastigheter och Motala kommun som innebär att båda parter i största möjliga mån ska arbeta för att möjliggöra att nya verksamheter kan ta plats i den klassiska fastigheten som ligger utmed riksväg 50. I nuläget finns lite drygt 40 000 m2 som står outnyttjat och bara väntar på att fyllas med någonting.

Läs mer på affärsliv.com

2018-04-24T09:47:37+02:00