Sportcenter, lekland, handel och bostäder

Sportcenter, lekland, handel och bostäder

Luxora Fastigheter har presenterat sin vision för Luxor Center. Visionen innehåller alltifrån sportcenter och handel till upplevelser och bostäder. Redan under våren2017 påbörjas arbetet med att förverkliga visionen som innebär investeringar i storleksordningen 100...
Här är visionen för nya Luxor center

Här är visionen för nya Luxor center

”45 000 m² står och väntar på att fyllas med någonting bra”, så säger de nya ägarna av Luxorfastigheten. Deras målsättning är att, bland annat, få till klädbutik, sportcenter och lekland. – Namnet på området ska fortsatt vara Luxor center. Det ligger bra i...