Sportcenter, lekland, handel och bostäder

Sportcenter, lekland, handel och bostäder

Luxora Fastigheter har presenterat sin vision för Luxor Center. Visionen innehåller alltifrån sportcenter och handel till upplevelser och bostäder. Redan under våren2017 påbörjas arbetet med att förverkliga visionen som innebär investeringar i storleksordningen 100...